• โทรศัพท์: 082-534-2310
  • [email protected]
  • บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ
Blog
สูตรดินปลูกแคคตัส

สูตรดินปลูกแคคตัส

สำหรับสูตรดินปลูก แคคตัส นั้นมีหลายสูตร แต่ละสูตรก็เหมาะกับต้นไม้แต่ละแบบแตกต่างกันไป
ไม่จำกัดตายตัว ผู้เลี้ยงต้องหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูก ก่อนนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อ
ผลดีที่สุดกับต้นไม้และการดูแลในแบบฉบับของตัวเอง
สูตรที่ 1
ดินร่วน 2 ส่วน / ทรายหยาบ 3 ส่วน / ถ่านป่น 1 ส่วน / ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
สูตรที่ 2
พีทมอส 2 ส่วน / หินภูเขาไฟ 1 ส่วน / เพอร์ไลต์ 1 ส่วน
สูตรที่ 3
ดินร่วน 3 ส่วน / แกลบเผ่า 1 ส่วน / ทรายหยาบ 1 ส่วน / ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
สูตรที่ 4 
ดินร่วย 4 สวน / เพอร์ไลต์ 1 ส่วน / รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟ 1 ส่วน