• โทรศัพท์: 082-534-2310
  • [email protected]
  • บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ
Blog
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบองเพชร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบองเพชร

วิธีการดูแลรักษา

สถานที่ปลูก

ข้อคำนึงอันดับแรก ต้องเข้าใจว่าแคคตัสเป็นต้นไม้ชอบแดด แต่ไม่ชอบฝนเลี้ยงท่ามกลางแสงแดด หลังคาปิดด้วยกระเบื้องหรือพลาสติกใส ที่แสงแดดส่งผ่านได้ ทำใหต้นไม้แข็งแรง และสดใส ให้ดอกได้ง่าย

การให้น้ำ
ข้อคำนึงอันดับสอง แคคตัสชอบน้ำ แต่ไม่ต้องการให้น้ำบ่อย จนดินแฉะนาน
รดน้ำด้วยฝักบัวจนชุ่ม และทิ้งระยะ 3-4 วัน สังเกตดินปลูกจวนแห้งหรือแห้ง ค่อยรดน้ำใหม่
ประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถละลายปุ๋ย ยา ป้องกันเชื้อรา และยาป้องกันแมลง รดไปพร้อมๆ กับการให้น้ำได้

การปลูกหรือเปลี่ยนกระถาง
การปลูกจะกระทำเมื่อแยกหน่อ หรือได้ต้นใหม่
ส่วนการเปลี่ยนกระถางจะกระทำเมื่อต้นโตคับกระถางเก่า แต่อย่าลืมว่าต้องใช้ดินปลูกโดยเฉพาะเท่านั้น โดยจัดปลูกลักษณะเดียวกัน ดังนี้

1. ใช้เศษถ่าน หรืออิฐหัก รองก้นกระถาง
2. เติมดินปลูก ประมาณครึ่งกระถาง
3. นำต้นไม้ลงปลูกและเติมดินจนเกือบเต็ม
4. โรยกรวดทับดินปลูก
5. ใช้กระถางปลูกไม่ใหญ่เกินไป

ความเชื่อผิด ๆเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกระบองเพชร

กระบองเพชร เป็นอีกหนึ่งไม่ประดับที่เป็นที่นิยมนำไปตั้งบนโต๊ะทำงานเพราะมีความเชื่อว่า ต้นกระบองเพชรนั้นสามารถดูดซับรังสีที่ออกมาจากจอคอมได้ และถ้าปลูกต้นกระบองเพชรไว้จะคอยปกป้องคุ้มภัย และให้โชคลาภได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคน แต่สำหรับความเชื่อผิด ๆในการปลูกและเลี้ยงดูกระบองเพชรที่เราได้ยินมานั้นผิดหลายเรื่องเลย
กระบองเพชร เกิดมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตอนใต้และตอนกลางของทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา ลักาณะของกระบองเพชรเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ต้องการน้ำบ้างเมื่อดินขาดความชื้นและเป็นต้นไม้ที่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ต้นกระบองเพชรจะเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ๆก็คือ

แสงแดด ในความเชื่อผิดๆที่ทุกคนได้ยินมาก็คือ กระบองเพชร ชอบแดดจัด ๆซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงเลยถึงแม้ว่ากระบองเพชรจะเป็นพืชที่ชอบแดดมากและทนความร้อนได้สูง แต่แดดที่เหมาะสมสำหรับกระบองเพชรในบ้านเราก็คือแดดช่วงครึ่งเช้าตั้งแต่ เช้าถึงเที่ยง แต่กระบองเพชรบ้างพันธุ์ก็ชอบอยู่กลางแดดเหมือนกัน ซึ่งผู้เลี้ยงเองควรศึกษาว่ากระบองเพชรที่เราเลี้ยงนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรด้วย ส่วนมากแล้วฟาร์มที่ทำการเพาะเลี้ยงกระบองเพชรจะติดสแลมที่กรองแดดได้ประมาณ 50 เปอร์เซนต์
น้ำ กระบองเพชรเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ จากความเชื่อผิด ๆว่ากระบองเพชรรดน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งก็พอ ความเชื่อนี้ผิดถนัดเลย กระบองเพชรเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยอย่างที่รู้มาแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้ เราควรสังเกตที่ดินเป็นหลัก เมื่อดินแห้งดินจะขาดความชื้นทำให้ต้นกระบองเพชรตายได้ สาเหตุที่มีการนำหินเม็ดเล็กมาปิดดินไว้ก็เพื่อกักเก็บความชื้นในดินให้มากที่สุด โดยเราสามารถตรวจเช็คความชื้นในดินได้ด้วยการนำไม้จิ้มฟันหรือไม้ที่มีความยาวเท่ากับกระถางที่ปลูกจิ้มลงไปในดิน ถ้าไม้ที่จิ้มลงไปนั้นยังมีดินเปียก ๆติดมาก็ยังไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าจิ้มไปแล้วไม่มีดินติดมาเลยหรือไม่เปียกเลยเราควรรดน้ำในทันที การรดน้ำกระบองเพชรต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากเพราะถ้ารดน้ำมากเกินไปดินมีความชื้นสูงรากกระบอกเพชรอาจจะเป็นเชื้อราได้ แต่ถ้าน้อยเกินไปกระบองเพชรก็ขาดน้ำตายโดยปัจจัยในการรดน้ำต้นกระบองเพชรนี้เราควรยึดหลักดังต่อไปนี้ แดดน้อย ลมไม่โกรก ดินแน่น ลดน้ำน้อย แต่ถ้าแดดแรง ลมโกรก ดินโปร่ง รดน้ำมาก
ดิน กระบองเพชรชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีและก็เก็บกักน้ำได้ดีเช่นกัน ดินที่ใช้ปลูกกระบองเพชร
นั้นส่วนมากจะเป็นดินที่มีการผสมวัสดุธรรมชาติอย่าง กากมะพร้าว เศษไม้ ขี้เลื้อยเป็นต้น เพื่อให้ดินระบายน้ำได้ดี ดินที่นำมาผสมควรจะเป็นดินเหนียวบ่นทราย ซึ่งสูตรดินที่ใช้ปลูกกระบองเพชรนั้นไม่มีสูตรที่ตายตัวเราสามารถทดลองนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาผสมดินเพื่อหาสูตรสำเร็จในการปลูกต้นกระบองเพชรของเราเอง โดยยึดหลักว่าดินที่มาปลูกกระบองเพชรนั้นต้อง ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารเพียงพอต่อต้นกระบองเพชร หาได้แถวบ้านและราคาถูก
ปุ๋ย ถึงแม้ว่ากระป๋องเพชรจะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามทะเลทรายก็ตาม เราก็ควรที่จะให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ โดยเราจะเน้นการให้ปุ๋ยคอกเป็นอาหารหลัก และเสริมด้วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยน้ำที่ให้ทางใบเป็นอาหารเสริม โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยนั้นก็ควรอยู่ที่ เดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง
กระถาง การหาวัสดุในการปลูกต้นกระบองเพชรก็เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น ๆเหมือนกันที่เราจะต้องดูขนาดของต้นไม้เป็นสำคัญ สำหรับต้นกระบอกเพชรนั้นกระถางที่ใช้ปลูกควรเป็นกระถางที่พอเหมาะกับต้นกระบองเพชร โดยเราสามารถเปลี่ยนกระถางต้นกระบองเพชรเมื่อโตขึ้นได้ ส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนกระถางปีละครั้ง สาเหตุที่จะต้องหากระถางที่มีขนาดพอเหมาะกับต้นกระบองเพชรนั้นก็เนื่องมากจากถ้าเราใช้กระถางใหญ่และต้นกระบองเพชรมีขนาดเล็กเมื่อเรารดน้ำลงไปความชื้นในดินก็จะมีมากเกินไปสำหรับต้นกระบองเพชรทำให้รากของต้นกระบองเพชรเน่าได้เหมือนกัน