• โทรศัพท์: 082-534-2310
  • [email protected]
  • บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

ไม้แคคตัส

กระบองเพชร หลากหลายสายพันธ์ มีให้เลือกมากมาย นำไปประดับตกแต่งมุมไหนก็สวยงาม
ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน

บอนสี บอนด่าง

ไม้อวบน้ำ

กลุ่มพืชที่มีลักษณะสุดเท่ รูปร่างโดดเด่น แตกต่างกันไปในแต่ละต้น
z_4

กระบองเพชร แคคตัส ไม้อวบน้ำ บอนสี บอนด่าง

ช่วงนี้เทรนด์รักษ์โลกลดโลกร้อนกำลังมา มนุษย์จิ๋วอย่างเรานอกจากช่วยลดขยะแล้ว ต้องหันมาปลูกต้นไม้บ้าง ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย น่าจะดีกว่า 😚 อย่างต้นกระบองเพชรจิ๋ว สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดต้นไม้ทั่วไป

Cactus mountain RP รู้ไหมว่าเราทำอะไร

ซื้อ จำหน่าย ขาย เมล็ดกระบองเพชร, เมล็ดแคคตัส, Succulent, พืชอวบน้ำ, ไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบหิน กล้าไม้ ขายพีทมอส เพอร์ไล ดิน ดินปลูกแคคตัส กระบองเพชร ต้นไม้

กระบองเพชร

พืชพื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลทราย ต้นกระบองเพชรสามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร โดยไม่ตาย เพราะนาน ๆ ครั้งหนึ่งจะมีฝนตกจำนวนมาก

ไม้อวบน้ำ

เป็นพืชที่กักเก็บน้ำไว้ในราก ใบ หรือลำต้น ที่อวบ และนุ่ม ความอวบหรือความใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเยื่อพาเรงไคมา (parenchyma) การเก็บน้ำในลักษณะนี้ ทำให้มันมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้

บอนด่าง

เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Araceae อวบน้ำ มีหัวใต้ดิน ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบเว้าลึกรูปสามเหลี่ยม ก้านใบสีเขียวหรือออกม่วง ดอก สีครีมหรือเหลืองนวล ออกเป็นช่อ ดอกตัวผู้อยู่ตอนบน ดอกตัวเมียอยู่ตอนล่าง ก้านช่อสั้นกว่าก้านใบ

บอนสี

เป็นสายพันธุ์ในสกุลบอนจากลาตินอเมริกา มักถูกปลูกเป็นต้นไม้ประดับ เนื่องจากใบขนาดใหญ่รูปหัวใจหรือรูปหอกที่มีสีเขียว ขาว ชมพู หรือแดงที่โดดเด่น บอนสีมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์ ทุกส่วนของบอนสีมีพิษ

Help Us Now

กฏและกติกา การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ อ่านเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

1. เมล็ดพันธุ์แบบ พรีออเดอร์ ลูกค้าต้องรอของ 15 ถึง 20 วัน โดยเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ ทางเว็บสั่งของจากต่างประเทศ และต้องชำะเงินก่อนวันดังดล่าว 2. เมล็ดพันธุแบบ พร้อมส่ง สามารถจัดส่งได้ทันที ดังนั้นถ้าสั่งจองแล้ว ต้องชำระเงิน ภายใน 5 วัน ถ้าเกินนั้น รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 3. วัสดุ และอุปกรณ์การเพาะเมล็ดมีจำหน่าย สั่งจองแล้วต้องชำระเงิน ภายใน 5 วัน ถ้าเกินนั้น รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 4. ในกรณีที่ทางเว็บส่งเมล็ดให้ไม่ครบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเว็บจะรับผิดชอบ โดยทำการคืนเงินตามราคาของเมล็ดเฉพาะรายการที่ขาดไป ให้กับลูกค้า 5. การจัดส่งผิดพลาด ถ้าทางเว็บตรวจสอบแล้วเป็นความผิดของทางเว็บ ทางเว็บจะทำการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนมา แต่ถ้าความผิดพลาดนั้นเกิดจากลูกค้า ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

0
สายพันธ์ุ
0 K
จำนวนต้นที่เพาะ
0
สายพันธุ์ผสมขึ้นใหม่

การรับประกันสินค้า

ข้อตกลงการซื้อขายที่ผู้ซื้อเมล็ดจาก Theroseseeds เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่อไปนี้

วิธีการเพาะเมล็ด กระบองเพชร (Cactus) ด้วยชุดดินเพาะสำเร็จรูป

วิธีเพาะเมล็ด ไลทอป (Lithops) และพืชอวบน้ำที่ไม่ใช่กระบองเพชร

ความคืบหน้าการทดลองเพาะเมล็ด มาดูความคืบหน้าของการเพาะเมล็ด

เมล็ดมาก่อน ควรศึกษาวิธีการเพาะเมล็ดแต่ละชนิดที่ท่านจะทำการซื้อ ก่อนการ

ตัดสินใจ การเพาะเมล็ดมีความเสียงหลายอย่าง เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องคำนึงถึง

ปัจจัยต่อไปนี้ เช่นเวลาปลูกที่เหมาะสม ชนิดของดินและน้ำ การใช้ปุ๋ย การกำจัด

วัชพืช การความคุมสารเคมี ยาฆ่าแมลง ความสะอาดของดิน และสภาวะอากาศที่

แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดเช่น อุณหภูมิความชื้น ปริมาณแสง และสิ่งปนเปื้อน

ที่มากับอากาศ ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ

ดังนั้นผู้ขายไม่สามารถรับผิดชอบ หรือรับประกันความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

เหล่านี้ได้ ทางเว็บต้องขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ไม่ว่าจะ

ดี หรือ ไม่ดี เราจะแจ้งกับผู้ขายทางต่างประเทศ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง

ลูกค้าที่ซื้อเมล็ดที่มีราคาแพง และซื้อในจำนวนมาก เราคำนึงถึงตรงจุดนี้ด้วย
ความเป็นห่วง เพราะฉะนั้นทางเว็บขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อในจำนวนที่เหมาะสมไป
ทดสอบ หรือทดลองเพาะดูก่อนภายใต้เงื่อนไขการเพาะของท่าน ก่อนที่จะทำการ
ซื้อในจำนวนมาก

2.1 กรณีบรรจุภัณฑ์เสียหาย และเมล็ดมีการชำรุดจากการขนส่ง
ต้องแจ้งเรื่องภายใน 30 วัน โดยมีเหตุผลและรูปภาพที่ได้รับการพิจารณาว่าเห็นสมควร จากทั้งทางผู้ขาย และผู้ซื้อ
2.2 กรณีที่มีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ หรือการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ ที่ไม่ถูก
ต้อง จนเมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหาย ผู้ขายไม่สามารถยอมรับตรงจุดนี้ได้
2.3 การเพาะเมล็ดมีความเสียง ทางร้านไม่สามารถรับประกัน % การงอกได้
เมล็ดพันธุ์ที่ทางเว็บนำมาจำหน่าย มีผลการทดลองเพาะบางชนิด และมีผลการเพาะจากลูกค้าบางท่าน ที่แสดงว่าสามารถเพาะงอกได้ ส่วนเมล็ดพันธุ์แปลกๆ สวยๆ ที่ไม่มีผลการทดลอง ทางร้านรับประกันว่าเป็นสายพันธุ์แท้ แต่นอกเหนือจากนั้น ทางร้านไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่งอกมาแล้วมีการตายเกิดขึ้น ทางเราก็ไม่สามารถรับผิดชอบตรงจุดนี้ได้ ดังนั้นจะไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้น ต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้
เมล็ดพันธุ์ของเราเป็นสายพันธุ์แท้ 100%
เมล็ดพันธุ์เรานำเข้าจากต่างประเทศ จากแหล่งที่ผลิตและส่งออกมานานกว่า 40 ปี
เรารับประกันสินค้าหายระหว่างการขนส่งจากต่างประเทศมาไทย คืนเงิน 100%
ลูกค้าเราไม่ต้องแบกรับภาระค่าขนส่งจากต่างประเทศมาไทย ซึ่งมีราคาแพงมาก
ร้านค้าเราจัดส่งสินค้าจริง 100% สามารถดูรีวิวจากลูกค้าท่านอื่นได้ที่เฟสบุ๊ค คลิ๊ก
สั่งซื้อสินค้าได้ทุกทาง WWW, LINE, INBOX และ MAIL แต่สั่งผ่านหน้าเว็บจะเร็วสุด
ร้านค้าเรายืนยันตัวตน จดทะเบียนพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก
มีการแนะนำ ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเท่าที่เราจะช่วยลูกค้าได้
1. ใส่วัสดุรองกันกระถาง เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีโดยใส่ประมาณ 1/3 ของกระถาง แต่ก็ขึ้น
อยู่กับความลึกของกระถาง
2. ตักดินปลูกใส่ลงไปในกระถาง กดวัสดุปลูกให้แน่นพอประมาณ ให้เหลือพื้นที่ประมาณ 1.5 ซม.
วัดจากปากกระถางลงมา
3. โรยปุ๋ยออสโมโค้ท (Osmocote) ปริมาณเล็กน้อย ถ้ากระถางขนาด 2.5 นิ้ว ก็ใส่ประมาณ 5
เมล็ด แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ เพราะในดินปลูกแคคตัสก็มีสารอาหารและแร่ธาตุอยู่ แล้วโรยดินกลบให้ดินเสมอขอบกระถาง
4. โรยเมล็ด ลงบนผิววัสดุปลูกที่เราเตียมไว้ โรยให้ทั่วกระถาง แล้วใช้มือเคาะข้างกระถางเบาๆ
เพื่อให้เมล็ดแทรกลงใปในดินนิดหน่อย
5. นำกระถางลงไปแช่น้ำยากันรา แช่ลงไปแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที และให้สังเกตุผิวดิน ถ้าผิว
กลายเป็นสีเข้ม แสดงว่าน้ำซึมขึ้นมาถึงผิวดินแล้ว
6. พอครบเวลาที่กำหนด ให้ยกกระถางขึ้นมาจากภาชนะ นำไปว่างทิ้งไว้ให้น้ำไหลออกจากก้น
กระถางเล็กน้อย แล้วนำไปใส่ถุงมัดปากให้แน่น
7. นำกระถางใส่ลงในถุงซิป หรือถุงร้อน แล้วฉีดน้ำยากันเชื้อราอีกเทียว ปิดถุงซิป หรือถุงร้อนมัด
ปากให้แน่นและห้ามแกะปากถุงประมาณ 5 – 6 เดือน
นำไปตั้งไว้ในที่ร่มโดนแสงแดดได้นิดหน่อย แต่ห้ามไปตั้งให้โดนแดดโดยตรง ปกติแล้วจะใช้
เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เมล็ดก็จะเริ่มงอกออกมาเป็นตุ่มสีเขียวๆ คอยหมั่นสังเกตุถ้าต้นแคคตัสมีการยืดยาว หรือเอียงซ้าย เอียงขวา ก็ให้ทำการหมุนกระถางหรือปรับให้เขารับแสงเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่เมล็ดงอกแล้ว ดูให้เขาต้นแข็งแรงหน่อย ให้เราแกะถุงออกมาแล้ว โรยกรวด ที่มีขนาดประมาณใกล้เคียงกับเมล็ด โดยใช้ช้อนตักและโรยให้ทั่ว หลังจาก 5 – 6 เดือน ก็ค่อยๆเปิดปากถุง และนำออกมาจากถุง เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

คนรักต้นกระบองเพชร

อยากนำเข้ากระบองเพชรจากญี่ปุ่น ติดปัญหาอิหยังวะ?? “ดิจิทัล 4.0” วลีนี้ที่คนไทยเริ่มจะได้ยินบ่อยขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีชีวิตผูกติดกับดิจิทัลมานานแล้วหลายปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต ซื้อขายออนไลน์ วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปมากตามยุคสมัย แต่ไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปยังไง คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ก็หันมาสนใจและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น เช่น การเลี้ยงกระบองเพชร อีก 1 อาชีพที่สร้างรายได้เสริมจนกลายเป็นรายได้หลักให้กับคนยุคนี้ เนื่องจากตลาดของต้นไม้ “บูม” มาก เริ่มมีการซื้อขายและจัดส่งผ่านออนไลน์ มีการรับประกันการส่งต้นไม้ผ่านพัสดุ ลูกค้าจึงความสนใจกับการซื้อขายต้นไม้ออนไลน์จนกลายเป็นธุรกิจฮิตในขนาดนี้

สูตรดินปลูกฮาโวร์เทีย

สูตรดินปลูกแคคตัส

บทความน่ารู้

คนรักต้นไม้ รักแคคตัส รักไม้อวบน้ำ สาวกบอนสี ห้ามพลดเด็ดขาด อัพเดตเร็วมากจนตามอ่านไม่ทัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบองเพชร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบองเพชร

วิธีการดูแลรักษา

สถานที่ปลูก

ข้อคำนึงอันดับแรก ต้องเข้าใจว่าแคคตัสเป็นต้นไม้ชอบแดด แต่ไม่ชอบฝนเลี้ยงท่ามกลางแสงแดด หลังคาปิดด้วยกระเบื้องหรือพลาสติกใส ที่แสงแดดส่งผ่านได้ ทำใหต้นไม้แข็งแรง และสดใส ให้ดอกได้ง่าย

สูตรดินปลูกแคคตัส

สูตรดินปลูกแคคตัส

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel velit et nunc interdum aliquam.

ประโยชน์ของวัสดุปลูกแต่ละชนิด

ประโยชน์ของวัสดุปลูกแต่ละชนิด

1. หินภูเขาไฟ (Pumice) พัมมิช หรือหินราวา มีลักษณะที่เป็นก้อนหินที่มีรูพรุนจำนวนมหาศาล น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้้ ระบายอากาศได้ดี มักใช้เพื่อ เพิ่มการระบายน้ำ และทำให้อากาศหมุนเวียนในเครื่องปลูก มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ ที่สำคัญหินภูเขาไฟยังมีแร่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการ เพราะฉนั้นเราอาจจะใช้หินภูเขาไฟกับแคคตัสพันธุ์ที่ต้องการ ความโปร่งมากๆเช่น แอริโอคาร์ปัส (Ariocarpus) , โลโฟโฟรา (Lophophora) , โคเพียโพอา (Copiapoa), แมมมิลลาเรีย (Mammillaria) 2. พีทมอส (Peat Moss) เกิดจากซากสแฟกนั่มมอสที่ตายแล้วทับถมกันจนย่อยสลายกลายเป็นผงสีดำ นิยมใช้เพาะเมล็ด หรือ ผสมกับเครื่องปลูกชนิดอื่น อุ่มน้ำ เก็บความชื้นได้ดี และอุดมไปด้วยธาตุอาหาร แต่มีราคาสูงกว่าดินทั่วไป เพราะนำเข้าจากต่างประเทศ 3. เพอร์ไลต์ (Perlite) เกิดจากการนำแร่หินภูเขาไฟตามธรรมชาติมาเผาด้วยความร้อนสูง มีน้ำหนักเบา อุ้มน้ำได้ดี แต่ระเหย ออกได้รวดเร็ว ช่วยให้เครื่องปลูกโปรงมากขึ้น มีหลายขนาดให้เลือก แต่ราคาสูง เพราะนำเข้าจากต่าง ประเทศ 3. ถ่านป่น เกิดจากไม้ที่เผาไหม้ในอุณหภูมิสูงจัด ช่วยให้เครื่องปลูกโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดี ข้อดีคือ ราคาถูก และมีอายุการใช้งานนาน 4….

บริษัท บางกอกเว็บแอด จำกัด ที่อยู่: 24/2 ชั้น 1 อาคารศรีลังคาประมาณนี้ บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ: จ-ศ 9.30 – 18.30 น.
อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 082-534-2310
แฟกซ์: 082-534-2310